Kuggsmörjhjul Modul 3

DriftsättSmörjmedlet passerar genom axeln och lämpliga hål i skummaterialet. Med bara ett lågt presstryck släpps det lagrade smörjmedlet ut igen. PU-skummet somArtikelnummer: 231
Dela

Driftsätt

Smörjmedlet passerar genom axeln och lämpliga hål i skummaterialet. Med bara ett lågt presstryck släpps det lagrade smörjmedlet ut igen. PU-skummet som används (öppna celler) lagrar smörjmedlet och släpper ut det igen i mycket små doseringsmängder. På så sätt förhindras effektivt översmörjning, eftersom det är möjligt slitage orsakat av bristande smörjning.

Modeller

De smörjande kugghjulen finns med både raka och lutande höger/lutande vänster tänder (modul 2-30). Från en bredd på 20 mm består det smörjande kugghjulet av flera segment. Olika fästaxlar finns tillgängliga för de smörjande kugghjulen. Beroende på installation eller tillförsel av smörjmedel kan rätvinkliga eller raka axlar användas.

Dessa hjul passar till våra elektromekaniska smörjautomater för både fett och olja.

Bredd:30 mm
Arbetstemperatur:-30˚C - 150˚C
MaterialPolyuretanskum, öppen cellstruktur
Max hastighet:Max 5 m/s
Densitet:240 kg/m³
Smörjmedel:Fett och olja


Du väljer själv om du endast vill beställa hjulet eller komplet med axel.